Spotkanie z przedstawicielami szkół średnich

26 września przedstawiciele SAMSUNG Inkubatora spotkali się z nauczycielami z Zespołu Szkół Technicznych – Technikum Nr 9 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie oraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie im. gen. Władysława Sikorskiego. Spotkanie miało na celu nawiązanie współpracy ze szkołami średnimi oraz promocję wydarzeń organizowanych w przestrzeni SAMSUNG Inkubatora.