Warsztaty: Techniki sprzedażowe

16 września odbyły się warsztaty dla beneficjentów programu inkubacyjnego SAMSUNG Inkubator. Prelegentem był dr Tomasz Hermaniuk. Przybliżył on uczestnikom tematykę technik sprzedaży. Uczestnicy dowiedzieli się między innymi jakie są kryteria klasyfikacji oraz typy klientów, a także jakie czynniki kształtują konsumenckie zachowania. Dodatkowo mieli okazję wcielić zdobytą wiedzę w życie dzięki odgrywanym scenkom przygotowanym przez prowadzącego.