Warsztaty: Zakładanie firmy, finansowanie i ochrona projektu

W dniach 16 -17 marca 2018 r. przeprowadzono pierwsze warsztaty dla beneficjentów II tury inkubacji w SAMSUNG Inkubator. Ich problematyka dotyczyła następujących tematów:

  • formy działalności,
  • księgowość,
  • prawo zatrudnienia,
  • koszty w firmie,
  • prawo podatkowe,
  • optymalizacja kosztów i działań,
  • prawo a startupy – jak uniknąć problemów podczas realizacji projektu,
  • Gdzie szukać pieniędzy na rozwój produktu? Pozyskiwanie środków: prywatnych, od inwestorów, z Unii Europejskiej, w ramach crowdfunding, z programów akceleracyjnych (prelegenci Daniel Dereniowski i Rafał Cencora),

Ochrona własności intelektualnej i prawo patentowe (prelegent Kamil Kipiel).