Nauka i Pasja – warsztaty biznesowe

17 maja 2018 roku z racji jubileuszowej edycji konferencji “Nauka i Pasja kluczem do sukcesu”, SAMSUNG Inkubator zorganizował warsztaty biznesowe. W ich ramach poruszone zostały kwestie z zakresu:
· Tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii budowania innowacyjnych biznesów oraz tworzenia produktów opartych na pracach badawczo – rozwojowych
· Komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych
· Wyceny własności intelektualnej – wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców oraz  ochrony własnych badań.

Warsztaty miały charakter praktycznej pracy w grupach.