Warsztaty biznesowe w ramach konferencji naukowej

30 maja w Samsung Inkubator odbyły się warsztaty biznesowe pt. „Od badań do komercjalizacji”, które zorganizowano w ramach XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce”.

Tematyka warsztatów nawiązywała do ważnych biznesowych kwestii, m.in. tworzenia Business Model Canvas oraz Lean Canvas – metodologii budowania innowacyjnych biznesów oraz tworzenia produktów opartych na pracach badawczo-rozwojowych. Ponadto podczas warsztatów skupiono się na zagadnieniu komercjalizacji badań – źródłach finansowania badań naukowych oraz tworzenia na ich podstawie produktów biznesowych, a także na kwestii wyceny własności intelektualnej wytworzonej w ramach pracy badawczej młodych naukowców oraz ochrony własnych badań.

Warsztaty miały charakter praktycznej pracy w grupach.

 

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka i pasja kluczem do sukcesu. Innowacje w gospodarce” – zadanie finansowane w ramach umowy 532/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.