Warsztaty marketingowe – Marketing (r)Evolution

23 maja w Samsung Inkubator odbyły się warsztaty marketingowe organizowane w ramach III Ogólnopolskiego Seminarium Marketing (r)Evolution. W zajęciach wzięli udział studenci z Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej Politechniki Rzeszowskiej. Celem warsztatów było poszerzenie wiedzy studentów związanej z prowadzeniem działań marketingowych w obszarze finansów, logistyki oraz informatyki.
Warsztaty poprowadził przedstawiciel firmy Ideo Force oraz Pani Mgr Iwona Wojciechowska z Katedry Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.