dla Klimatu

Prowadzimy nabór startupów działających na rzecz neutralności klimatycznej

Jeśli w tym duchu tworzysz rozwiązania dla biznesu lub Twój pomysł sam w sobie jest rozwiązaniem na rzecz neutralności klimatycznej, zgłoś się i weź udział w intensywnych warsztatach biznesowych i konsultacjach z ekspertami w zakresie neutralności klimatycznej. Najlepsze projekty otrzymają dofinansowanie!

1

Rekrutacja

Czynniki brane pod uwagę przy wyborze projektów:

 • Działanie na rzecz neutralności klimatycznej.
 • Potencjał biznesowy
  Odpowiednio przemyślana koncepcja modelu biznesowego, potencjał do wdrożenia projektu u klienta biznesowego
 • Zespół
  doświadczenie, kompetencje i motywacja zespołu projektowego
 • Rynek i konkurencja
  Znajomość rynku, na który dedykowany ma być produkt oraz rozeznanie konkurencji.

Nabór wniosków trwa do 14.04.2021

Pierwsze spotkanie zespołów z mentorami i ekspertami, ustalenie celów biznesowych oraz planu działania nad rozwojem projektu. Pierwsze spotkanie będzie bardzo ważne z punktu widzenia odpowiedniego zaplanowania naszej współpracy.

Onboarding

2

Rekrutacja

Czynniki brane pod uwagę przy wyborze projektów:

 • Działanie na rzecz neutralności klimatycznej.
 • Potencjał biznesowy
  Odpowiednio przemyślana koncepcja modelu biznesowego, potencjał do wdrożenia projektu u klienta biznesowego
 • Zespół
  doświadczenie, kompetencje i motywacja zespołu projektowego
 • Rynek i konkurencja
  Znajomość rynku, na który dedykowany ma być produkt oraz rozeznanie konkurencji.

Nabór wniosków trwa do 7.04.2021

Onboarding

Pierwsze spotkanie zespołów z mentorami i ekspertami, ustalenie celów biznesowych oraz planu działania nad rozwojem projektu. Pierwsze spotkanie będzie bardzo ważne z punktu widzenia odpowiedniego zaplanowania naszej współpracy.

Szkolenia i sesje mentoringowe

Będą to praktyczne warsztaty biznesowe m.in. z  marketingu i sprzedaży i prezentowania swoich biznesowych przedsięwzięć przed inwestorami ale także sesje mentoringowe i zajęcia mierzące wpływ środowiskowy projektów umożliwiające doskonalenie koncepcji działania na rzecz neutralności klimatycznej. Skorzystasz z pomocy specjalistów, którzy pomogą ukierunkować rozwój Twojego projektu!

Finał

Po trzech miesiącach intensywnych prac nad doskonaleniem koncepcji podsumujemy pracę startupów podczas prezentacji na panelu ekspertów. Najlepiej rokujące projekty otrzymają dofinansowanie projektu! Łączna pula dofinansowania to 80.000 zł.

Szkolenia i sesje mentoringowe

3

Będą to praktyczne warsztaty biznesowe m.in. z  marketingu i sprzedaży i prezentowania swoich biznesowych przedsięwzięć przed inwestorami ale także sesje mentoringowe i zajęcia mierzące wpływ środowiskowy projektów umożliwiające doskonalenie koncepcji działania na rzecz neutralności klimatycznej. Skorzystasz z pomocy specjalistów, którzy pomogą ukierunkować rozwój Twojego projektu!

Po trzech miesiącach intensywnych prac nad doskonaleniem koncepcji podsumujemy pracę startupów podczas prezentacji na panelu ekspertów. Najlepiej rokujące projekty otrzymają dofinansowanie projektu! Łączna pula dofinansowania to 80.000 zł.

Finał

4

Korzyści

Dlaczego warto?

Weźmiesz udział w programie szkoleniowym

Otrzymasz wsparcie ekspertów od neutralności klimatycznej i biznesowych

Skorzystasz z bogatego doświadczenia inżynierów z Samsung R&D Institute Poland

Dofinansowanie dla najlepiej rokujących

Dostaniesz wsparcie w pozyskaniu partnerów i inwestorów

w

Nawiążesz cenne kontakty biznesowe

Zaprezentujesz swój pomysł podczas Demo Day, którym kończy się inkubacja

Otrzymasz pomoc w określeniu szans rynkowych Twojego projektu

Obszary neutralności klimatycznej

Edukacja klimatyczna

Pierwszym krokiem do podjęcia ambitnych działań na rzecz klimatu jest zdobycie wiedzy o kwestiach, takich jak efekt cieplarniany, rola generowanych przez człowieka emisji gazów cieplarnianych w jego nasileniu, powiązania między ekosystemami czy między środowiskowymi, społecznymi i gospodarczymi aspektami Celów Zrównoważonego Rozwoju.Poza odpowiednim poziomem wiedzy na ten temat niezbędne dla skutecznej komunikacji kwestii klimatycznych jest również dostosowanie komunikatu do grup, do których jest skierowany. Jako że w najbliższych latach przyspieszony kurs wiedzy o klimacie czeka nas od najmłodszych lat aż po jesień życia odpowiedź na to wyzwanie będzie niezwykle ważna – również dla świadomego biznesu.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Firmy odpowiadają nie tylko za siebie, ale również za całe swoje otoczenie. Od przyjętych przez nie wzorców działania zależy, jaki wpływ na dobrostan społeczny i stan środowiska będzie mieć ich cały łańcuch wartości – od podmiotów odpowiedzialnych za surowce aż po kupujących ich towary i usługi konsumentów.

Wszystkie te podmioty wpływają na siebie nawzajem. Postawy konsumentów w kwestiach, takich jak nawyki transportowe, żywnościowe czy odzieżowe, będą kształtować oferty firm. Biznes będzie mógł z jednej strony odpowiadać na pojawiające się trendy, z drugiej zaś – aktywnie je kształtować, tworząc ekosystem pozytywnych zmian dla klimatu.

Nowe technologie i innowacje na rzecz klimatu

Postęp technologiczny pozwala na myślenie o tym, w jaki sposób rozwijać się bez zwiększania nacisku na środowisko. Umożliwia tworzenie przedmiotów, które zastępują w domu kilkanaście innych, takich jak laptopy czy telefony komórkowe. By jednak w pełni wykorzystać ich potencjał potrzeba myśleć o nich jako o narzędziu, a nie celu samym w sobie.

 Skojarzenie między technologiami a innowacyjnością jest silne – nie oznacza to jednak, że innowacyjne rozwiązania na nich się kończą. Czasem znacznie bardziej kluczową rolę odgrywają innowacje społeczne czy te w modelach biznesowych, a nawet… powrót do przeszłości. Spółdzielnie energetyczne, start-upy czy ekonomia współdzielenia to tylko niewielki wycinek tej bogatej rzeczywistości. 

Bezpieczeństwo żywnościowe

Sposób, w jaki gospodarujemy ziemią z jednej strony pokazuje, jakie relacje chcemy mieć ze środowiskiem naturalnym, z drugiej zaś – w jaki sposób chcemy zaspokajać nasze podstawowe potrzeby. Świadomość ta stoi za trendami społecznymi, takimi jak zwracanie uwagi na dobrostan zwierząt gospodarskich, nadużywanie nawozów sztucznych czy przechodzenie na bardziej roślinne diety.

W ostatnich dekadach obserwowaliśmy niekorzystne dla środowiska – w tym również dla klimatu – trendy, takie jak marnotrawienie żywności, wydłużanie łańcuchów dostaw czy wylesianie na obszarach Globalnego Południa. Trendy te muszą ulec odwróceniu, w czym aktywną rolę odegrać powinien również sam biznes, np. zwiększając ofertę produktów lokalnych, roślinnych czy sezonowych.

Ochrona bioróżnorodności

Kryzys klimatyczny wymaga nie tylko tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, ale również ochrony tego, co już istnieje – życia na ziemi i jego bogactwa. W przeciwnym wypadku, jak niedawno ogłosili eksperci z zajmującego się różnorodnością biologiczną IPBES, w kolejnych dekadach czekać nas może wyginięcie nawet miliona gatunków organizmów żywych.

Ochrona bioróżnorodności to coś więcej niż tylko sadzenie drzew. To opiekowanie się złożonymi, delikatnymi ekosystemami oraz odbudowa tych, które dziś znajdują się w kiepskiej kondycji. Mokradła, torfowiska, lasy deszczowe czy oceany to naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, dzięki którym nasza szansa na uniknięcie katastrofy klimatycznej znacząco rośnie.

Zmniejszenie śladu węglowego

Fundamentem przechodzenia na neutralność klimatyczną będzie radykalne obniżanie emisji gazów cieplarnianych we wszystkich gałęziach gospodarki. Zmiany nie ograniczą się wyłącznie do kwestii używania paliw kopalnych czy generowania energii elektrycznej, wpływając na wszystkie elementy wzorców produkcji i konsumpcji.

Biznes – częściowo z powodu regulacji, częściowo zaś w wyniku dobrowolnych zobowiązań – zaczyna zmieniać swoje modele biznesowe, rozumieć swój wpływ na łańcuch wartości czy podkreślać znaczenie pozafinansowych wskaźników swojej działalności. Posunięcia, takie jak wyliczanie swojego śladu węglowego, pozwalają firmom na dokonanie świadomych zmian w sposobie funkcjonowania na rynku.

Zrównoważone finansowanie

Transformacja w kierunku neutralności klimatycznej wiązać się dla biznesu będzie z szeregiem inwestycji, np. w linie produkcyjne czy odnawialne źródła energii. Oznaczać to również będzie konieczność dostępu do środków finansowych odpowiednich do skali wyzwania. W ostatnich latach w sektorze finansowym zaczęła rosnąć świadomość tego, że kryzys klimatyczny w bezpośredni sposób wpływa na ryzyko biznesowe, związane np. z ubezpieczeniami od gwałtownych zjawisk pogodowych. Nie brakowało również deklaracji, dotyczących wycofywania się z finansowania inwestycji w energetykę opartą na paliwach kopalnych. Możemy się spodziewać, że trendy te będą się nasilać.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Model produkcji według schematu „wydobyć surowce – stworzyć produkt – zużyć i wyrzucić do kosza” jest nie do utrzymania ze względu na jego koszty środowiskowe. Potrzebujemy zamknięcia obiegów, dzięki któremu opanujemy wzrost wydobycia surowców naturalnych i zmniejszymy emisje gazów cieplarnianych.

Pod tym terminem kryje się szereg inspirujących trendów, zwiększających efektywność surowcową i energetyczną, pozwalających na tworzenie nowych nisz rynkowych oraz zwiększanie konkurencyjności. Ekoprojektowanie (np. opakowań), wydłużanie cyklu życia produktu, zwiększanie możliwości napraw czy wymiany, wyższe poziomy wykorzystywania materiałów z recyklingu – możliwości jest tu wiele.

Efektywność energetyczna i surowcowa

Czas paliw kopalnych musi dobiec w najbliższych dekadach końca. Nie możemy też w nieskończoność zwiększać wydobycia surowców pierwotnych. To ogromne wyzwania, wymagające inwestowania m. in. w poprawę efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, czy wdrażania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym – od ekoprojektowania po recykling.

Od tego wyzwania nie uciekną również firmy. Globalni liderzy już dziś tworzą własne moce wytwórcze, instalując panele fotowoltaiczne czy stawiając farmy wiatrowe. Efektywniej gospodarują surowcami i energią, a także wspierają swoich dostawców w procesie zielonego zwrotu energetycznego. 

Raportowanie niefinansowe

W ostatnich dekadach zauważalne jest kwestionowanie ograniczania sensu działania biznesu do generowania jak największych, krótkofalowych zysków. Rośnie świadomość negatywnych efektów zewnętrznych (społecznych i środowiskowych) takiego podejścia, za którą idą rosnące wątpliwości obywateli-konsumentów wobec marek, kierujących się taką logiką.

Elementem poszerzania świadomości wpływu przedsiębiorstw na ich otoczenie społeczne i środowiskowe jest raportowanie niefinansowe. Dzięki niemu możliwe staje się przeprowadzanie bardziej świadomych, efektywnych zmian, pozwalających na ograniczanie negatywnych efektów zewnętrznych działalności i poszerzanie skali pozytywnego wpływu na świat.