Dandelion

Projekt mający na celu stworzenie systemu czujników, które będą kontrolować aktualny stan przewożonych towarów. Umożliwią one rejestrację i przesyłanie wszelkiego rodzaju danych na temat wilgotności, temperatury, przechyleń opakowań, siły wstrząsów i położenia GPS w czasie rzeczywistym. Ich zakres działania oferuje właścicielowi ładunku pełną kontrolę i dostarcza informacji, w jakim miejscu i z czyjej winy nastąpiło ewentualne uszkodzenie produktu.

Category: